Nejlepší nabídkyCena za noc na osobu

  • Bezpečné platby
  • Žádné rezervační poplatky
  • SMS zdarma

Podmínky, pravidla a upozornění.

Podmínky, pravidla a upozornění.

TATO DOHODA je mezi vámi, uživatelem těchto stránek (webové stránky), a Dorms.com.Timto dávate neodvolatelný souhlas že budete používat tyto webové stránky bez modifikace, za použití daných podmínek (“Podmínky”), a že budete tyto webové stránky používat v souladu s danými podmínkami.  Podmínky, které jsou uvedeny níže, představují úplnou dohodu mezi vámi aM C WEB em. Pokud je nechcete číst, nebo přijmout tyto podmínky, prosím, nepoužívejte tento web. Vstupem na jakoukoliv část této stránky souhlasíte s uvedenými Podmínkami.
PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK A SLUŽEB

  1. Potvrzujete, že jste dosáhl/a zákonného věku pro používání této webové stránky a jste právně odpovědný/á za jakékoli závazky, které mohou vzniknout v důsledku používání této webové stránky. To zahrnuje pochopení, že jste finančně zodpovědný/á za veškeré používání těchto webových stránek, včetně třetích stran, které využívají vaše informace.
  2.  Na základě mezinárodních úmluv, cestování, potvrzujeteDorms.com u, že nejste státním příslušníkem Kuby, Íránu, Sýrie, Súdánu, Myanmar (Barma) nebo Severní Korey (“omezená národní”), a berete na vědomí, že Používání této webové stránky pokud jste národnostně omezen je zakázáno, a proto
  3. Nesmíte používat tuto webovou stránku pro jakýkoli účel, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami.

 

REZERVAČNÍ PODMÍNKY

Tyto podmínky se vztahují na všechny rezervace cestovních služeb vámi zadané prostřednictvím této webové stránky.

(1) provedení rezervace

Při rezervaci, budete muset uhradit nevratnou zálohu(pevně stanovené procento – obvykle 10% – z celkové hodnoty vaší rezervace), spolu s rezervačním poplatkem za služby (většinou USD 2,00 za rezervaci). Jste rovněž zodpovědný/á za úhradu zůstatku nákladů cestovních služeb, které jste si zarezervoval s poskytovatelem cestovních služeb nebo jakoukoliv další službu, smluvně uzavřenou s poskytovatelem cestovních služeb, včetně nákladů na služby, přirážky a veškeré daně podle obchodních podmínek uplatňovaných pro poskytovatele služeb cestovního ruchu.

Musíte použít kreditní nebo debetní kartu pro zajištění rezervace. Tím, že rezervujete s vaší kreditní kartou nebo debetní kartou, souhlasíte , že v případě, storna rezervace méně než 24 hodin od vašeho dohodnutého času příjezdu, nebo pokud se nedostavíte podle sjednaných podmínek v objednávce dovolujete pokytovateli cestovních služeb zaúčtovat na vaší kreditní nebo debetní kartu, bez vašeho svolení, částku nepřevyšující  ubytování na jednu noc nebo částku, která může být stanovená poskytovatelem služeb v případě dalších sjednaných služeb jiných než ubytování. Pokud se nedostavite ve stanovený čas bude vaše rezervace zrušena.

Veškeré změny Vaše rezervace musí být oznámeny, sjednány, a dohodnuty přimo s poskytovatelem cestovních služeb.

Při rezervaci máte povinnost zveřejnit poskytovateli cestovních služeb jakékoli fyzické nebo psychické omezení týkající se vás nebo kteréhokoliv člena uvedeného v rezervaci, kteří vyžadují speciální péči nebo speciální ubytování v zařízení.

(2) Vpřípadě potvrzené rezervace

Dorms.com vydá potvrzení rezervace prostřednictvím poskytovatele cestovních služeb při každé rezervaci, ale nezavazuje se za žádné jiné poplatky za další služby nebo údaje o poplatcích za službu nebo daně účtované poskytovatele služeb cestovního ruchu.

Dorms.com důrazně doporučuje, aby jste si zkontrolovali a potvrdili s poskytovatelem cestovních služeb, přesné sjednané termíny a podmínky, dále zprostředkované služby po obdržení potvrzené rezervace.

V případě jakýkoliv  dotazů, zrušení nebo změny musíte předložit nebo oznámit poskytovateli cestovních služeb  vaše rezervační číslo.

(3) Storna

Dorms.com nepřebírá žádnou odpovědnost za zrušení ze strany vás nebo zprostředkovatele cestovních služeb, bez ohledu na okolnosti, nebo důvody vedoucí ke zrušení.

Dorms.com nepřijímá žádnou odpovědnost za ztráty, další náklady, a jakékoli nedostatky v  ubytovacím zařízením nebo jakékoliv jiné cestovní služby z důvodu nemoci, přírodní katastrofy, počasí, války, stávky, nebo jakékoliv další příčiny. Jste odpovědni za všechny tyto ztráty, další náklady a nároky pokud jste se nedohodli jinak mezi vámi a poskytovatelem služby.

Dorms.com vám doporučuje zakoupení cestovního připojištění, které Vás chrání před neobvyklou událostí.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Podmínky a vaše používání této webové stránky se řídí zákony Irska. V souladu s tímto závazkem souhlasíte s výhradní jurisdikcí soudů Irska ve všech sporech, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním této webové stránky nebo v souvislosti s používáním této webové stránky pokaždé, když k této webové stránce přistoupíte. Používání této webové stránky je zakázáno pod jakoukoliv jurisdikcí, která nedá průchod všem opatřením těchto podmínek, včetně a bez omezení na tento odstavec.

Dále souhlasíte, že mezi Vámi aDorms.com nejsou žádné obchodní styky, partnerství, zaměstnání, nebo agenturní vztah v souvislosti s těmito podmínkami, nebo s používáním těchto webových stránek.Dorms.com je v souladu s těmito podmínkami a dodržuje existující zákony a zákonné paragrafy aDorms.com se v této dohodě neodchyluje od dodržování práva v souladu s prosazováním požadavků právních předpisů nebo požadavků týkajících se vašeho používání této webové stránky nebo informací jemu poskytnutým či jím obsaženým.

Pokud jakákoliv část těchto Podmínek je neplatná nebo nevymahatelná, včetně ale bez omezení na zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti výše uvedené, pak neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazená platným, vynutitelným předpisem, který nejlépe odpovídá smyslu původního předpisu a zbytek těchto podmínek bude nadále v platnosti.

Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi aDorms.com s ohledem na tuto stránku a nahrazují veškerou předchozí či dočasnou komunikaci a návrhy, ať elektronické, ústní nebo písemné, mezi Vámi aDorms.com ve vztahu k této webové stránce. Tištěná verze těchto podmínek a jakékoli oznámení uvedené v elektronické formě jsou přípustné v soudních nebo správních řízeních na základě nebo v souvislosti s touto dohodou ve stejné míře, a za stejných podmínek, jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a udržované v tištěné podobě.

PřestožeDorms.com nemůže sledovat chování svých uživatelů bez dohledu, je to porušení podmínek využívat jakékoliv informace získané z tohoto webu obtěžovat, zneuživat nebo poškozovat jiné osoby, nebo kontaktovat, inzerovat na, vyžadovat, nebo prodávat jakékoliv uživateli nebo osobě bez jejich předchozího výslovného souhlasu.

 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

ODorms.com

Měli byste vědět, žeDorms.com nezaručuje, že informace zveřejněné na těchto internetových stránkách jsou bezchybné, a souhlasíte, že podrobnosti o ubytování a všechny ostatní informace včetně informací týkajících se cestovních služeb na těchto stránkách mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby.

Všechny rezervace cestovních služeb poskytovaných na této webové stránce jsou vázany dohodou  s poskytovatelem cestovní služby a nikoliv sDorms.com .Dorms.com pouze usnadňuje rezervace s poskytovately cestovních služeb.Dorms.com není smluvní stranou mezi vámi a poskytovatelem cestovních služeb, a nezodpovídá a nezavazuje se ať již přímo nebo nepřímo v souvislosti s podmínkami této smlouvy.

Před provedením rezervace, byste si měli ověrit všechny vámi přijaté smluvní podmínky s prostředkovatelem cestovních služeb.

AniDorms.com , Voiceware Services, ani žádný z jejích ředitelů, zaměstnanců, partnerů nebo dalších zástupců nebude odpovídat za ztrátu nebo ŠKODY vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s vaším použitím jakékoliv informace, produkty, služby a / nebo materiálů nabízené prostřednictvím této stránky, včetně, ale nejen, ztráty dat, příjmů, zisku nebo v případě ztráty nebo škody na majetku a nároků třetích stran, nebo nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, i když WEB MC byly seznámeni MOŽNOST takové ztráty nebo poškození, nebo takové ztráty nebo škody byly rozumně předvídatelné.

ZatímcoDorms.com provede veškeré snahy, aby zajistil, že uvedené cestovní služby jsou v normě, seznam všech cestovních služeb na webových stránkách není a neměl by být přijat jako doporučení odDorms.com nebo přijat jako vhodné pro uživatele služeb.

Dorms.com v žádném případě nenesou odpovědnost vůči vám v případě, že cestovní služby nejsou vhodné pro váš účel.

 

NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ODKAZY WEBOVÝCH STRÁNEK TŘETÍ STRANY

Tato webová stránka může obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky provozované jinými osobami nežDorms.com . Tyto odkazy jsou pouze pro váš odkaz.Dorms.com nezahrnuje takové webové stránky, a není zodpovědný za jejich obsah. Zahrnutí hypertextových odkazů na této webové stránce na takové webové stránky neznamená schválení materiálu na těchto webových stránkách nebo v jakémkoliv spojení s jejich provozovateli.

 

 

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že nebudete požádovat od Dorms.com , jejích dceřiné společnosti, vedoucích pracovníků, agentů a dalších partnerů a zaměstnanců, žádnou náhradu za ztráty, odpovědnosti, nárok nebo poptávky, včetně přiměřené právní zastoupení, učiněné třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z Vašeho používání této internetové stránky.

 

ZŘEKNUTÍ SE NÁROKU

Používejte tuto webovou stránku jen NA VAŠE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Nesete plnou odpovědnost za všechny rizika nebo ztráty vyplývající z Vašeho stahování a / nebo používání nebo uvedených odkazů a pokud se spoleháte na informace, produkty, služby nebo materiály zveřejněné na těchto stránkách, nebo jakékoli jiné informace získané z používání této webové stránky. Rovněž souhlasíte, žeDorms.com a poskytovatele telekomunikačních a síťových služebDorms.com neodpovídá za škody, které nastaly po použití či neschopnosti používat tuto webovou stránku a vy se tímto vzdáváte veškerých nároků ať již smluvně založené nebo z jakýchkoliv jiných důvodů.

Tyto internetové stránky jsou dostupné pro všechny uživatele “jako takové”.Dorms.com neprohlašuje, nezaručuje žádné podmínky, že tyto stránky nebo server, který je k dispozici, bude bez vad, včetně, ale bez omezení na viry nebo jiné škodlivé prvky. Dorms.com nenese žádnou odpovědnost za jakékoli infekce počítačovým virem, viry, manipulace, neoprávněný přístup, intervence, změny používání, podvody, krádeže, technické poruchy, chyby, opomenutí, přerušení, smazání, závadu, zpoždění, která poškodí nebo ovlivní správu, bezpečnost, spravedlnost a čestnost nebo řádný průběh všech aspektů tohoto webu. Tímto vylučujeme v maximálním rozsahu povolené použitelné zákony, veškerá prohlášení, záruky a podmínky, ať výslovně uvedené nebo předpokládané, statutární včetně prohlášení, záruky nebo podmínky všech služeb, informací a / nebo materiálů na těchto stránkách, včetně a bez omezení, jejich správnost, úplnost nebo prodejnost, kvalitu nebo vhodnost pro jejich účel.

 

VZDÁNÍ SE NÁROKU

Dorms.com nemusí prosadit kdykoliv, nebo na dobu jedné nebo více těchto podmínek nebude výjimka z nich nebo práva spojená s některou z nich.

 

RUBRIKY

Záhlaví použitá v těchto podmínkách jsou pouze pro přehlednost a nemají vliv na význam nebo rozsah těchto Podmínek nebo jiným způsobem dostat další právní účinek.

 

ZMĚNA TĚCHTO PODMÍNEK

Dorms.com si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky, jakož i obsah této webové stránky z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění a bez závazku vůči vám, jiným uživatelům ani bez žádného svolení třetí strany. Toto právo není dotčeno Podmínky přijaté vám po provedení legitimní rezervaci nebo nákup prostřednictvím této webové stránky. Měli byste zkontrolovat tyto podmínky pro případné změny pokaždé, když vcházíte na stránky.

 

 UPOZORNĚNÍ A OMEZENÍ LICENCE

Informace, obsah, grafiku, text, zvuky, obrázky, tlačítka, ochranné známky, obchodní známky služeb, obchodní jména a loga (“materiály”) obsažené na této webové stránce jsou chráněny autorskými právy, ochrannou známkou, právo databáze, právo sui generis a jiných práv soukromého vlastnického práva podle vnitrostátních právních předpisů a mezinárodních smluv.Dorms.com nebo jejích poskytovatelů licence (jako v případě možné) si zavazuje veškerá práva, úroky a práva k soukromému vlastnictví a materiály. Nesmíte upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozené práce, transfer, nebo prodávat jakékoli informace, materiály, software, produkty nebo služby získané z této webové stránky.  Pokud není uvedeno jinak, všechny osoby, které porušují  některé z těchto ustanovení budou stíhány. Vyhrazujeme si podle práva že jakéhokoliv autorského práva, ochranných známek, databáze právo, právo sui generis nebo jiného soukromého vlastnictví nebo vlastnické právo,Dorms.com , jeho licencí nebo jakékoli třetí strany.

 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Úplné informace o u ochrany soukromíDorms.com naleznete na našich webových stránkách, které se včleňují do a je součástí těchto Podmínek.

Dorms.com funguje podle následujících zásad:

Poskytujeme informace o vás nezbytné třetím poskytovatelům služeb týkající se vaší rezervace nebo vašich požadovaných cestovních služeb, při objednávce naDorms.com stránkách. Také používáme vaše osobní údaje k provozuDorms.com a občas vás budeme informovat o nové funkci, službě a produktech kteréDorms.com nabízí.

Někdy můžem dodat statistiky o svých zákaznících třetím stranám, jako jsou hotely či jiné organizace. Tyto statistiky nikdy neobsahují osobní informace které by vás mohly identifikovat.

Pokud si myslíte, žeDorms.com nedodržuje tyto principy, upozorněte nás prosím prostřednictvím kontaktního formuláře a my učiníme náležitá opatření, komerčně přiměřené, na nápravu.

Prosím kontaktujte nás pokud máte jakékoliv dotazy.

 

Dorms.com

Backpacker Hostel Dorms Limited

12 Lower Hatch Street, Dublin 2

Irsko

IČ: 563854

DIČ: 3392829GH

Tel: +353 1 6392989